Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дипломат намери 5 резултата / The search @pseudo Дипломат found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Дипломат" Митко Петров Николов

Дата на раждане: 28.09.1948
Място на раждане: гр. София
Митко Петров Николов Дата на раждане 28.09.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Дипломат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Международни връзки и протокол" от 01.12.1990 г. Н-к на отдел "Международни връзки и протокол" от 01.03.1993 г. до 01.06.1998 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Секретен сътрудник "Дипломат" Митко Петров Николов

Дата на раждане: 28.09.1948
Място на раждане: гр. София
Митко Петров Николов Дата на раждане 28.09.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Дипломат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 04.12.2001 г. до 03.01.2006 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник "Дипломат" Митко Петров Николов

Дата на раждане: 28.09.1948
Място на раждане: Гр. София
Митко Петров Николов Дата на раждане 28.09.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Дипломат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Протокол" - администрация на президента Георги Първанов – от 03.01.2006 г. до момента
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Дипломат; Александров " Валентин Георгиев Александров

Дата на раждане: 23.09.1946
Място на раждане: Гр. София
Валентин Георгиев Александров Дата на раждане 23.09.1946 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител З. Зарков на 15.04.1976 г., регистриран на 20.04.1976 г. Ръководил го служител З. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дипломат; Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР- 14704-3 тома; писмо вх. № 1184/ 10.09.1990 г. с искане всички налични материали за аг. "Александров" да бъдат унищожени; доклад на МВР рег. № RB202009- Решение № 25/ 12.02.2007 г. 8 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на отбраната - 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник " Дипломат " Митко Петров Николов

Дата на раждане: 28.09.1948
Място на раждане: Гр. София
Митко Петров Николов Дата на раждане 28.09.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Дипломат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени 9 органите по чл. 1 възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Протокол" - администрация на президента Георги Първанов – от 03.01.2006 г. до момента

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More