Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Директор намери 1 резултата / The search @pseudo Директор found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Съдържател на явочна квартира "Директор" Атанас Димитров Василев

Дата на раждане: 09.10.1959
Място на раждане: гр. Хасково
Атанас Димитров Василев Дата на раждане 09.10.1959 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Янчо Станчев на 23.02.1986 г., регистриран на 27.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Янчо Станчев; о. р. Ан. Тенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Директор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 549/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-394 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 13.11.1995 г. Кмет на община Хасково от 14.11.1995 г. до 01.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 117/ 17.03.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More