Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Добрев намери 7 резултата / The search @pseudo Добрев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент; разузнавач "Добрев" Пламен Асенов Тачев

Дата на раждане: 15.10.1954
Място на раждане: гр. Сливен
Пламен Асенов Тачев Дата на раждане 15.10.1954 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Петър Тодоров Паничаров на 25.10.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт.Петър Тодоров Паничаров; ст. лейт. Делев; кап. Цонков; ст. лейт. Неделчев; майор Тодор Борисов Пометков; ст. лейт. Богданов; ст. лейт. Иван Василев Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; разузнавач Псевдоними Добрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 9522; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Асенов Тачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Добрев" Димитър Вълчев Топузлиев

Дата на раждане: 11.11.1932
Място на раждане: с. Хасовица, обл. Смолян
Димитър Вълчев Топузлиев Дата на раждане 11.11.1932 г. Място на раждане с. Хасовица, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Васил Иванов Вутов на 28.07.1972 г., регистриран на 15.08.1972 г. Ръководил го служител о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-10494-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Видински митрополит Дометиан
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Сътрудник "Динев; Добрев" Гого Йорданов Балтов

Дата на раждане: 21.06.1934
Място на раждане: с. Николово, обл. Хасково
Гого Йорданов Балтов Дата на раждане 21.06.1934 г. Място на раждане с. Николово, обл. Хасково Вербувал го служител кап. лейт. Любомир Симов на 21.07.1983 г. Ръководил го служител кап. лейт. Любомир Симов; кап. Любомир Йорданов; ст. лейт. Мирослав Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Динев; Добрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 18523; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС до 02.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Добрева (Добрев)" Снежана Цанова Стефанова

Дата на раждане: 09.11.1949
Място на раждане: гр. Кула
Снежана Цанова Стефанова Дата на раждане 09.11.1949 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал я служител о. р. Велчо Цветков Иванов на 05.09.1980 г., регистриран на 23.09.1980 г. Ръководил я служител о. р. Велчо Цветков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добрева (Добрев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 002730/ 25.10.1990 г. с искане "да бъде снета от отчет "Добрева" и унищожаване с протокол рег. № 00206/ 1990 г. личното и работното дело. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Кула, издигната от ПП "АТАКА" Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Добрев" Божидар Трайков Димитров

Дата на раждане: 19.09.1959
Място на раждане: гр. Нови Искър
Божидар Трайков Димитров Дата на раждане 19.09.1959 г. Място на раждане гр. Нови Искър Вербувал го служител о. р. Димитър Янев на 30.06.1987 г., регистриран на 14.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30214 и работно дело IР-15987. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Добрев" Никифор Христов Стефанов

Дата на раждане: 16.09.1949
Място на раждане: гр. Пловдив
Никифор Христов Стефанов Дата на раждане 16.09.1949 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Ценомир Радилов на 29.10.1975 г., регистриран на 20.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Ценомир Радилов; о. р. Петър Желязков; о. р. Събев; о. р. Диян Върбанов; о. р. Мирослав Билалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-КСВ-1; управление III-I-I; управление III-II-II; управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 01.09.2006 г. За Никифор Христов Стефанов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Добрев" Веселин Стоянов Върбанов

Дата на раждане: 02.11.1955
Място на раждане: гр. Варна
Веселин Стоянов Върбанов Дата на раждане 02.11.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Петър М. Петров на 29.10.1984 г., регистриран на 14.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър М. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-Провадия Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-150/ 19.06.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 57/ 06.02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Добрев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Дългопол от 17.11.2003 г. до 14.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More