Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Добревски намери 1 резултата / The search @pseudo Добревски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-879
от 14.03.2017 г.
международни организации

Секретен сътрудник "Добревски" Христо Светозаров Буцев

Дата на раждане: 24.09.1932
Място на раждане: с. Славейково, обл. Ямбол
Христо Светозаров Буцев Дата на раждане 24.09.1932 г. Място на раждане с. Славейково, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 02.11.1971 г., регистриран на 08.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Румен Тенев Митев; подп. Кръстьо Петков Кръстев; о. р. Иван Делев Димовски; подп. Антон Костадинов; кап. Михаил Нинов; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ІV, ПГУ-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Добревски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2673 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност ЮНЕСКО-Париж до 1991 г., изпратен от Висш минно-геоложки институт Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More