Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Добринин намери 2 резултата / The search @pseudo Добринин found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-157
от 27.03.2013 г.
Тексим Банк АД

Секретен сътрудник "Добринин" Росен Иванов Чобанов

Дата на раждане: 10.03.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Росен Иванов Чобанов Дата на раждане 10.03.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител привлечен през м. ноември 1981 г.; регистриран на 29.11.1982 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Добринин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 3377/ 20.03.1990 г. "да бъде заличено по отчета на НРС архивно дело Фонд I-№ 5943 – "Добринин" – лично и работно. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от м. октомври 2000 г. до м. юни 2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Добринин" Росен Иванов Чобанов

Дата на раждане: 10.03.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Росен Иванов Чобанов Дата на раждане 10.03.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител привлечен през м. ноември 1981 г.; регистриран на 29.11.1982 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Добринин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 3377/ 20.03.1990 г. "да бъде заличено по отчета на НРС архивно дело Фонд I-№ 5943 – "Добринин" – лично и работно. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-77 от 2001 г. Обявява установената и обявена с решение № 147/ 06.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More