Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Добромиров намери 2 резултата / The search @pseudo Добромиров found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-904
от 04.04.2017 г.
община Антоново

Агент "Добромиров" Борис Димитров Георгиев

Дата на раждане: 22.08.1930
Място на раждане: с. Добротица, обл. Търговище
Борис Димитров Георгиев Дата на раждане 22.08.1930 г. Място на раждане с. Добротица, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Слави Колев на 26.01.1949 г. г., регистриран на 10.02.1954 г. Ръководил го служител о. р. Слави Колев; о. р. Милан Стефанов Миланов; о. р. Стоян Маринов; лейт. Коста Ст. Димитров; о. р. Слави Вълчев Славов; о. р. Александър Райчев; о. р. Стоичко Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Омуртаг Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добромиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело ІА-476 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-630 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.11.1999 г. до 26.10.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Аспарух; Добромир (Добромиров)" Боби Николов Бобев

Дата на раждане: 01.04.1948
Място на раждане: гр. София
Боби Николов Бобев Дата на раждане 01.04.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Любенов Рангелов на 07.08.1974 г., регистриран на 14.08.1974 г., регистриран в ПГУ на 12.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Любенов Рангелов; о. р. Иван Иванов; ст. лейт. Пламен Благоев Атанасов; ст. лейт. Цветко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-IV, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Аспарух; Добромир (Добромиров) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7563 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 08.03.1998 г. до 31.07.2006 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More