Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дойчин намери 4 резултата / The search @pseudo Дойчин found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Осведомител; Агент "Дойчин" Радко Димитров Петрунов

Дата на раждане: 03.04.1936
Място на раждане: Сърбия
Радко Димитров Петрунов Дата на раждане 03.04.1936 г. Място на раждане Сърбия Вербувал го служител подп. Николов на 09.11.1972 г., регистриран на 20.11.1972 г.; възстановен от лейт. Евгений В. Граховски на 26.10.1981 г., регистриран на 29.10.1981 г. Ръководил го служител подп. Николов; лейт. Евгений В. Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I-IV; СГУ на МВР-ДС-II-VI; ДС, управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Дойчин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в работно дело IР-6764; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34804; рег. дневник – 2 бр.; картони . обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от 23.07.1992 г. до 19.02.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радко Димитров Петрунов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Дойчин" Сабахтин Сали Шабан

Дата на раждане: 04.10.1953
Място на раждане: с. Габрово, обл. Кърджали
Сабахтин Сали Шабан Дата на раждане 04.10.1953 г. Място на раждане с. Габрово, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Генчо Христов Генчев на 17.01.1974 г., регистриран на 08.02.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Генчо Христов Генчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дойчин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1296 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-834 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Секретен сътрудник "Дойчин" Костадин Асенов Иванов

Дата на раждане: 10.09.1932
Място на раждане: гр. Несебър
Костадин Асенов Иванов Дата на раждане 10.09.1932 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител о. р. Димитър Павлов Маринов на 20.01.1971 г., регистриран на 23.02.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Павлов Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Дойчин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2343; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к инспекция до 22.09.1992 г. Обявява установената с решение № 100/ 18.11.2009 г. - Агенцията за приватизация - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Секретен сътрудник "Дойчин (Дойчинов)" Петко Христакиев Мандалов

Дата на раждане: 18.08.1947
Място на раждане: гр. Стара Загора
Петко Христакиев Мандалов Дата на раждане 18.08.1947 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 07.03.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Дунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Дойчин (Дойчинов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го ОРОН; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5125. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 1998 г. до 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More