Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дойчинов намери 3 резултата / The search @pseudo Дойчинов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Секретен сътрудник "Дойчин (Дойчинов)" Петко Христакиев Мандалов

Дата на раждане: 18.08.1947
Място на раждане: гр. Стара Загора
Петко Христакиев Мандалов Дата на раждане 18.08.1947 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 07.03.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Дунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Дойчин (Дойчинов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го ОРОН; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5125. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 1998 г. до 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник; доверено лице "Дойчинов" Александър Георгиев Александров

Дата на раждане: 08.07.1940
Място на раждане: гр. Кресна
Александър Георгиев Александров Дата на раждане 08.07.1940 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител регистриран на 19.09.1978 г. Ръководил го служител лейт. Николай Краев Даскалов; о. р. Красин Домусчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; доверено лице Псевдоними Дойчинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4366; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.12.1999 г. до 26.07.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Информатор "Дойчинов" Кирил Николов Иванов

Дата на раждане: 23.05.1933
Място на раждане: гр. София
Кирил Николов Иванов Дата на раждане 23.05.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 11.04.1952 г. Ръководил го служител о. р. Ц. Цачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, І район, І отдел; управление ІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Дойчинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 934/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело ІИ-7710. Снемане от действащия оперативен отчет 1953 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Средец от 1996 г. до м. декември 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More