Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Долапчиев; Андрей намери 2 резултата / The search @pseudo Долапчиев; Андрей found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник; Агент "Долапчиев; Андрей" Еленко Георгиев Андреев

Дата на раждане: 02.10.1939
Място на раждане: с. Горна Ковачица, обл. Монтана
Еленко Георгиев Андреев Дата на раждане 02.10.1939 г. Място на раждане с. Горна Ковачица, обл. Монтана Вербувал го служител Регистриран в ПГУ на 28.03.1972 г.; о. р. Златан Марков на 22.11.1977 г., регистриран на 05.12.1977 г.; възстановен в ПГУ на 26.08.1982 г. Ръководил го служител о. р. Дамян Кръстев Пазийски; о. р. Златан Марков; о. р. Вл. Манолов; майор Стефан Василев Челиев; майор Марин Стоянов Петков; полк. Методи Давидков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ- „ЧЖ” Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Долапчиев; Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 2 бр., обр. 3 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 3571 – 2 тома; писмо вх. № 1270/ 09.03.1990 г. с искане данните за аг. „Андрей” да бъдат заличени в регистрите на отдел III. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.08.2002 г. до 24.11.2002 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник; Агент "Долапчиев; Андрей" Еленко Георгиев Андреев

Дата на раждане: 02.10.1939
Място на раждане: с. Горна Ковачица, обл. Монтана
Еленко Георгиев Андреев Дата на раждане 02.10.1939 г. Място на раждане с. Горна Ковачица, обл. Монтана Вербувал го служител Регистриран в ПГУ на 28.03.1972 г.; о. р. Златан Марков на 22.11.1977 г., регистриран на 05.12.1977 г.; възстановен в ПГУ на 26.08.1982 г. Ръководил го служител о. р. Дамян Кръстев Пазийски; о. р. Златан Марков; о. р. Вл. Манолов; майор Стефан Василев Челиев; майор Марин Стоянов Петков; полк. Методи Давидков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ- „ЧЖ” Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Долапчиев; Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 2 бр., обр. 3 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 3571 – 2 тома; писмо вх. № 1270/ 09.03.1990 г. с искане данните за аг. „Андрей” да бъдат заличени в регистрите на отдел III. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бразилия от 13.09.1990 г. Извънреден и пълномощен посланик в Луанда от 25.11.2002 г. до 29.11.2005 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More