Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Донов намери 2 резултата / The search @pseudo Донов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Донов" Румен Петров Ценев

Дата на раждане: 05.10.1955
Място на раждане: гр. Ботевград
Румен Петров Ценев Дата на раждане 05.10.1955 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител кап. Георги Василев Дочев и майор Лаков на 07.06.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител кап. Георги Василев Дочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ботевград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Донов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34540; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЕЛПИДА 3", гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Петров Ценев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Донов" Румен Петров Ценев

Дата на раждане: 05.10.1955
Място на раждане: гр. Ботевград
Румен Петров Ценев Дата на раждане 05.10.1955 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител кап. Георги Василев Дочев и майор Лаков на 07.06.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител кап. Георги Василев Дочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ботевград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Донов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34540; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЕЛПИДА 3" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Петров Ценев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More