Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дончев намери 2 резултата / The search @pseudo Дончев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Дончев " Витан Димитров Възелов

Дата на раждане: 21.09.1937
Място на раждане: Гр. София
Витан Димитров Възелов Дата на раждане 21.09.1937 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Полк. Недялко Петков на 17.08.1976 г. Ръководил го служител Полк. Недялко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Соф. гр. упр.-ДС-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-9791; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА- 24834 и работно дело IР-9791 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от НДСВ
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Дончев" Витан Димитров Възелов

Дата на раждане: 21.09.1937
Място на раждане: гр. София
Витан Димитров Възелов Дата на раждане 21.09.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Недялко Петков на 17.08.1976 г., регистриран на 21.08.1976 г. Ръководил го служител о. р. Недялко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-9791; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-24834 и работно дело ІР-9791 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Оборище от 1993 г. до 1994 г. Кмет на район Оборище от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More