Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Достоевски намери 1 резултата / The search @pseudo Достоевски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Достоевски" Младен Димитров Каменов

Дата на раждане: 09.05.1944
Място на раждане: гр. Видин
Младен Димитров Каменов Дата на раждане 09.05.1944 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител лейт. Иван Цветков Иванов на 13.12.1972 г., регистриран на 19.12.1972 г. Ръководил го служител лейт. Иван Цветков Иванов; о. р. Кр. Петков; о. р. Ив. Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Достоевски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-295 (Вд); рег. дневник; картони –обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Видин от 1991 г. до 1995 г. и от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Младен Димитров Каменов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More