Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Драва намери 1 резултата / The search @pseudo Драва found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Съдържател на явочна квартира "Драва" Димитър Калчев Георгиев

Дата на раждане: 06.04.1947
Място на раждане: с. Буйново, обл. Търговище
Димитър Калчев Георгиев Дата на раждане 06.04.1947 г. Място на раждане с. Буйново, обл. Търговище Вербувал го служител вербуван на 31.05.1983 г., регистриран на 03.06.1983 г. Ръководил го служител кап. Тодор Трендафилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Драва Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 1070/ 05.04.1990 г. дело І-ПВ-324 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 18.12.2003 г. до 28.10.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More