Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Драго намери 3 резултата / The search @pseudo Драго found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Драго" Иван Димитров Данов

Дата на раждане: 26.04.1942
Място на раждане: гр. Пазарджик
Иван Димитров Данов Дата на раждане 26.04.1942 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Валентин Бачев на 06.07.1977 г., регистриран на 19.08.1977 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Бачев; о. р. Георги Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драго Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2865/ 16.07.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за" аг. "Драго"; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на "Драго". Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник – "АЙ ДЖИ ЕР" ЕООД/ ЕТ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Драго" Синан Исмаилов Ибрахимов

Дата на раждане: 10.08.1965
Място на раждане: гр. Варна
Синан Исмаилов Ибрахимов Дата на раждане 10.08.1965 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Иван Николов Ангелов на 26.08.1982 г., регистриран на 07.09.1982 г.; възстановен от майор Георги Вълчев Чайков на 22.01.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Николов Ангелов; о. р. Георги Вълчев Чайков; полк. Владинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI; ДС, управление III-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драго Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3663 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работни дела IР-1894 (Вн) и IР-2184 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ДПС"
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Драго" Синан Исмаилов Ибрахимов

Дата на раждане: 10.08.1965
Място на раждане: гр. Варна
Синан Исмаилов Ибрахимов Дата на раждане 10.08.1965 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Иван Николов Ангелов на 26.08.1982 г., регистриран на 07.09.1982 г.; възстановен от майор Георги Вълчев Чайков на 22.01.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Николов Ангелов; о. р. Георги Вълчев Чайков; полк. Владинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI; ДС, управление III-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драго Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3663 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работни дела IР-1894 (Вн) и IР-2184 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ДПС"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More