Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Драгомиров намери 4 резултата / The search @pseudo Драгомиров found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Драгомиров" Ничо Димитров Ничев

Дата на раждане: 29.12.1939
Място на раждане: с. Чернозем, обл. Ямбол
Ничо Димитров Ничев Дата на раждане 29.12.1939 г. Място на раждане с. Чернозем, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев на 20.09.1958 г., регистриран на 29.09.1958 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев; о. р. Георги Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драгомиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-10416; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Елхово до 1990 г. Член на ВрИК Елхово от 1990 г. до 1991 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Секретар на община Елхово от 1996 г. до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Драгомиров" Ничо Димитров Ничев

Дата на раждане: 29.12.1939
Място на раждане: с. Чернозем, обл. Ямбол
Ничо Димитров Ничев Дата на раждане 29.12.1939 г. Място на раждане с. Чернозем, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев на 20.09.1958 г., регистриран на 29.09.1958 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев; о. р. Георги Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драгомиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-10416; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Елхово, издигнат от ПП "БСП" Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Драгомиров" Евгений Вътев Вътев

Дата на раждане: 18.03.1928
Място на раждане: гр. Варна
Евгений Вътев Вътев Дата на раждане 18.03.1928 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител майор Лъчезар Иванов Арнаудов на 18.09.1985 г., регистриран на 26.02.1986 г. Ръководил го служител майор Лъчезар Иванов Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драгомиров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-3634 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2154 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на част от материалите в лично дело IА-3634 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 1993 г. до 1997 г.
Решение N° 2-423
от 05.11.2014 г.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Агент "Драгомиров" Евгений Вътев Вътев

Дата на раждане: 18.03.1928
Място на раждане: гр. Варна
Евгений Вътев Вътев Дата на раждане 18.03.1928 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител майор Лъчезар Иванов Арнаудов на 18.09.1985 г., регистриран на 26.02.1986 г. Ръководил го служител майор Лъчезар Иванов Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драгомиров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-3634 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2154 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на част от материалите в лично дело IА-3634 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор от 21.07.1995 г. до 17.03.1997 г. Декан на факултет "Морски и строителни науки" от 17.03.1997 г. до 27.06.2000 г. Декан на УНК "Техника и технологии" от 27.06.2000 г. до 31.10.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 65/ 27.05.2009 г. – прокурори и военни следователи - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More