Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дренски намери 1 резултата / The search @pseudo Дренски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Дренски" Васил Лазов Зисовски

Дата на раждане: 16.06.1956
Място на раждане: Полша
Васил Лазов Зисовски Дата на раждане 16.06.1956 г. Място на раждане Полша Вербувал го служител ст. лейт. Георги Василев Георгиев на 07.03.1975 г., регистриран на 15.03.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Василев Георгиев; о. р. Радостин Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дренски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4; лично дело IА-900 МФ; протокол рег. № КА 9/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-202. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Добруджа спектър" ООД "ДОКРИС МЕДИЯ" ЕООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "ЕВРОАРК" ЕООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "ЕВРОКОМ АБЦ" АД Проверени са 9 лица. Комисията не установи принадлежност. "ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД Проверени са 28 лица. Двадесет и четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More