Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Друмев намери 2 резултата / The search @pseudo Друмев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент; съдържател на явочна квартира "Друмев; Места" Валентин Петров Вичев

Дата на раждане: 06.07.1943
Място на раждане: гр. Велики Преслав
Валентин Петров Вичев Дата на раждане 06.07.1943 г. Място на раждане гр. Велики Преслав Вербувал го служител майор Стоян Пенчев Тенев на 30.10.1965 г., регистриран на 16.11.1965 г.; възстановен от о. р. Петър Иванов Петров на 13.12.1974 г., регистриран на 20.12.1974 г. Ръководил го служител майор Стоян Пенчев Тенев; о. р. Петър Иванов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, 3 армия-5; ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Друмев; Места Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1829 (Шн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело I-ПВ-58 (Шн); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-570 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 06.08.2009 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Друмев" Михаил Славчев Давидов

Дата на раждане: 18.07.1940
Място на раждане: гр. София
Михаил Славчев Давидов Дата на раждане 18.07.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Господин Иванов Жеков на 24.09.1981 г., регистриран на 06.10.1981 г. Ръководил го служител полк. Господин Иванов Жеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Друмев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32639. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по биологически науки от 1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More