Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дръзки намери 1 резултата / The search @pseudo Дръзки found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент "Дръзки" Атанас Грозев Стамов

Дата на раждане: 09.06.1951
Място на раждане: гр. Ахтопол
Атанас Грозев Стамов Дата на раждане 09.06.1951 г. Място на раждане гр. Ахтопол Вербувал го служител о. р. Огнян Костов Костов на 09.11.1979 г., регистриран на 20.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Костов Костов; о. р. Т. Браяновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дръзки Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37542 и в работно дело IР-18153; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 28.01.1998 г. до 11.10.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Грозев Стамов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More