Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дунав намери 21 резултата / The search @pseudo Дунав found 21 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Милчо Атанасов Христов

Дата на раждане: 12.01.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Милчо Атанасов Христов Дата на раждане 12.01.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Иван Константинов на 24.03.1983 г., регистриран на 07.04.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ-РО-11 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-19(2) с предложение за унищожаване на дело IЯ-162; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Кюстендил, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-8/ 22.05.2012 г. – частични избори на 13.05.2012 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-318
от 24.02.2014 г.
Висшия дисциплинарен съд

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Стоянка Петрова Минкова-Дряновска

Дата на раждане: 10.04.1946
Място на раждане: с. Топчии, обл. Разград
Стоянка Петрова Минкова-Дряновска Дата на раждане 10.04.1946 г. Място на раждане с. Топчии, обл. Разград Вербувал я служител о. р. Георги Колев на 15.01.1984 г., регистрирана на 31.01.1984 г. Ръководил я служител о. р. Георги Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2204/ 10.05.1990 г. за изключване Я/К "Дунав". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член от 2004 г. до 2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-671
от 21.06.2016 г.
община Ценово

Агент "Дунав" Христо Христов Христов

Дата на раждане: 19.10.1949
Място на раждане: с. Белцов, обл. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Дунав " Иван Стойков Иванов

Дата на раждане: 10.05.1945
Място на раждане: С. Писанец, обл. Русе
Иван Стойков Иванов Дата на раждане 10.05.1945 г. Място на раждане С. Писанец, обл. Русе Вербувал го служител Георги Иванов Тодоров на 07.02.1987 г., регистриран на 20.02.1987 г. Ръководил го служител Георги Иванов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-СВ 10, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ За Иван Стойков Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Дунав " Жан Василев Виденов

Дата на раждане: 22.03.1959
Място на раждане: Гр. Пловдив
Жан Василев Виденов Дата на раждане 22.03.1959 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Петър Ганчев на 22.09.1988 г. Ръководил го служител Петър Ганчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. на ЯК „Дунав” Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 31 Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Христо Кръстев Кораджийски

Дата на раждане: 17.04.1930
Място на раждане: с. Селановци, обл. Враца
Христо Кръстев Кораджийски Дата на раждане 17.04.1930 г. Място на раждане с. Селановци, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Георги Пенчев на 10.08.1989 г., регистриран на 13.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Ардино Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на Я/К "Дунав". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-8
от 22.05.2012 г.
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 13.05.2012г.

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Милчо Атанасов Христов

Дата на раждане: 12.01.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Милчо Атанасов Христов Дата на раждане 12.01.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Иван Константинов на 24.03.1983 г., регистриран на 07.04.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ-РО-11 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-19(2) с предложение за унищожаване на дело IЯ-162; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Кюстендил, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира; Агент "Дунав; Иванов" Георги Петров Бочуков

Дата на раждане: 26.07.1951
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Георги Петров Бочуков Дата на раждане 26.07.1951 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител полк. Петър Идакиев Маринов на 30.11.1982 г., регистриран на 17.12.1982 г.; възстановен от подп. Димитър М. Динков и регистриран на 19.09.1988 г. Ръководил го служител полк. Петър Идакиев Маринов; подп. Димитър М. Динков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Дунав; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; работно дело IР-8861. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 01.10.2000 г. до16.11.2004 г.
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Милан Билчев Николов

Дата на раждане: 19.08.1944
Място на раждане: с. Щръклево, обл. Русе
Милан Билчев Николов Дата на раждане 19.08.1944 г. Място на раждане с. Щръклево, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Митко Стефанов Попов на 20.11.1979 г., регистриран на 12.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Митко Стефанов Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.; протокол рег. № С 13/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-129 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Иваново, издигнат от КП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ИВАНОВО" ("ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Величко Гервасиев Николов

Дата на раждане: 08.07.1957
Място на раждане: с. Сланотрън, обл. Видин
Величко Гервасиев Николов Дата на раждане 08.07.1957 г. Място на раждане с. Сланотрън, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Борислав Борисов на 26.09.1989 г., регистриран на 11.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-Видин-ДС-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Дунав". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Видин, издигнат от "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира " Дунав " Жан Василев Виденов

Дата на раждане: 22.03.1959
Място на раждане: Гр. Пловдив
Жан Василев Виденов Дата на раждане 22.03.1959 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Петър Ганчев на 22.09.1988 г. Ръководил го служител Петър Ганчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. на ЯК „Дунав” Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Министър-председател - 26.01.1995 г. - 12.02.1997 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 25
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Милчо Атанасов Христов

Дата на раждане: 12.01.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Милчо Атанасов Христов Дата на раждане 12.01.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Иван Константинов на 24.03.1983 г., регистриран на 07.04.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ-РО-11 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-19(2) с предложение за унищожаване на дело IЯ-162; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-8/ 22.05.2012 г. – частични избори на 13.05.2012 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-515
от 01.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Кюстендил

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Милчо Атанасов Христов

Дата на раждане: 12.01.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Асен Йорданов Куртев

Дата на раждане: 08.01.1949
Място на раждане: с. Златна нива, обл. Шумен
Асен Йорданов Куртев Дата на раждане 08.01.1949 г. Място на раждане с. Златна нива, обл. Шумен Вербувал го служител лейт. Валентин Георгиев Великов на 01.10.1984 г., регистриран на 04.10.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Георгиев Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в дело IЯ-488 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Шумен, издигнат от Коалиция "Народен съюз" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Асен Йорданов Куртев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Милан Билчев Николов

Дата на раждане: 19.08.1944
Място на раждане: с. Щръклево, обл. Русе
Милан Билчев Николов Дата на раждане 19.08.1944 г. Място на раждане с. Щръклево, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Митко Стефанов Попов на 20.11.1979 г., регистриран на 12.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Митко Стефанов Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.; протокол рег. № С 13/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-129 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на с. Щръклево, общ. Иваново, издигнат от КП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ИВАНОВО"("ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Дунав" Христо Христов Христов

Дата на раждане: 19.10.1949
Място на раждане: с. Белцов, обл. Русе
Христо Христов Христов Дата на раждане 19.10.1949 г. Място на раждане с. Белцов, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Сотир Ташков Чобанов на 07.12.1967 г., регистриран на 13.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Сотир Ташков Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на с. Белцов, общ. Ценово, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация" За Христо Христов Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-209
от 17.07.2013 г.
община Свищов

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Йордан Георгиев Лунчев

Дата на раждане: 13.08.1953
Място на раждане: с. Хаджидимитрово, обл. Велико Търново
Йордан Георгиев Лунчев Дата на раждане 13.08.1953 г. Място на раждане с. Хаджидимитрово, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Николай Ил. Николов на 19.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Ил. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Дунав". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ИК на ОбНС до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Тасо Иванов Тасов

Дата на раждане: 15.12.1929
Място на раждане: с. Безденица, обл. Монтана
Тасо Иванов Тасов Дата на раждане 15.12.1929 г. Място на раждане с. Безденица, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Георги Лилков на 13.12.1978 г., регистриран на 20.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Лилков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 372/ 02.03.1990 г. делото на Я/К "Дунав". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор ДПО в териториално поделение-Монтана от 10.11.1989 г. до 15.12.1989 г.
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент; съдържател на явочна квартира "Сашо; Дунав" Димитър Иванов Найденов

Дата на раждане: 16.05.1937
Място на раждане: с. Каменяк, обл. Шумен
Димитър Иванов Найденов Дата на раждане 16.05.1937 г. Място на раждане с. Каменяк, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Петко Стефанов Стоилов на 15.06.1957 г., регистриран на 14.07.1957 г.; възстановен от о. р. Иван Димов Димов на 04.11.1974 г., регистриран на 12.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Петко Стефанов Стоилов; о. р. Иван Димов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V-VII; ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Сашо; Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол № 1175/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-28204; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 1070/ 05.04.1990 г. делото на Я/К "Дунав". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Владимир Боянов Боянов

Дата на раждане: 01.12.1950
Място на раждане: гр. София
Владимир Боянов Боянов Дата на раждане 01.12.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Иван Иванов на 09.07.1980 г., регистриран на 04.09.1980 г. Ръководил го служител лейт. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5195; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 17.04.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Дунав " Милчо Атанасов Христов

Дата на раждане: 12.01.1952
Място на раждане: С. Рашка Гращица, обл. Кюстендил
Милчо Атанасов Христов Дата на раждане 12.01.1952 г. Място на раждане С. Рашка Гращица, обл. Кюстендил Вербувал го служител Иван Константинов на 24.03.1983 г., регистриран на 07.04.1983 г. Ръководил го служител Иван Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ-РО-11 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 22/ 29.01.2008 г. 45 Кандидат за общински съветник в общ. Кюстендил, издигнат от БСП За Милчо Атанасов Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More