Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дъб намери 14 резултата / The search @pseudo Дъб found 14 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Димитър Николов Костадинов

Дата на раждане: 29.10.1947
Място на раждане: гр. Главиница
Димитър Николов Костадинов Дата на раждане 29.10.1947 г. Място на раждане гр. Главиница Вербувал го служител о. р. К. Иванов на 17.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. К. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Дъб"; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. делото на Я/К "Дъб". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Венелин Йорданов Атанасов

Дата на раждане: 21.04.1957
Място на раждане: с. Арчар, обл. Видин
Венелин Йорданов Атанасов Дата на раждане 21.04.1957 г. Място на раждане с. Арчар, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Милчо Николов на 14.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К с рег. № 68079 – 24 листа. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Арчар, общ. Димово, издигнат от БСП
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент; съдържател на явочна квартира "Корчагин; Дъб" Данаил Василев Данаилов

Дата на раждане: 09.07.1954
Място на раждане: с. Големаново, обл. Видин
Данаил Василев Данаилов Дата на раждане 09.07.1954 г. Място на раждане с. Големаново, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев на 24.10.1977 г., регистриран на 04.11.1977 г.; възстановен от о. р. Ценко Цветков на 28.06.1984 г., регистриран на 13.07.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев; о. р. Ценко Цветков; о. р. В. Неделков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО; Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Корчагин; Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1113 (Вд) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-393 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Големаново, общ. Кула, издигнат от МК "НАДЕЖДА" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Венелин Йорданов Атанасов

Дата на раждане: 21.04.1957
Място на раждане: с. Арчар, обл. Видин
Венелин Йорданов Атанасов Дата на раждане 21.04.1957 г. Място на раждане с. Арчар, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Милчо Николов на 14.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К с рег. № 68079 – 24 листа. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Димово, издигнат от ПП "РЗС" Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Огнян Евлогиев Тодоров

Дата на раждане: 07.04.1952
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Огнян Евлогиев Тодоров Дата на раждане 07.04.1952 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 27.04.1983 г., регистриран на 06.05.1983 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-284 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Костадин Господинов Костадинов

Дата на раждане: 08.07.1936
Място на раждане: Гр. Средец
Костадин Господинов Костадинов Дата на раждане 08.07.1936 г. Място на раждане Гр. Средец Вербувал го служител Камен Димов на 25.05.1987 г., регистриран на 15.10.1987 г. Ръководил го служител Камен Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-04-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на ОСДГ – Бургас от 01.11.1982 г. до 13.07.2001 г. За Костадин Господинов Костадинов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Ташо Костадинов Ташев

Дата на раждане: 28.10.1936
Място на раждане: с. Оман, обл. Ямбол
Ташо Костадинов Ташев Дата на раждане 28.10.1936 г. Място на раждане с. Оман, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 30.06.1986 г., регистриран на 08.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. за унищожаване дело ІЯ-416 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-219
от 31.07.2013 г.
община Белоградчик

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Иван Ангелов Дамянов

Дата на раждане: 08.05.1934
Място на раждане: с. Салаш, обл. Видин
Иван Ангелов Дамянов Дата на раждане 08.05.1934 г. Място на раждане с. Салаш, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев на 09.03.1981 г., регистриран на 03.04.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев; о. р. Ст. Зарков; о. р. Пламен Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-4270; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Ангелов Дамянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Венелин Йорданов Атанасов

Дата на раждане: 21.04.1957
Място на раждане: с. Арчар, обл. Видин
Венелин Йорданов Атанасов Дата на раждане 21.04.1957 г. Място на раждане с. Арчар, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Милчо Николов на 14.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К с рег. № 68079 – 24 листа. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Димово, издигнат от БСП
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент; съдържател на явочна квартира "Корчагин; Дъб" Данаил Василев Данаилов

Дата на раждане: 09.07.1954
Място на раждане: с. Големаново, обл. Видин
Данаил Василев Данаилов Дата на раждане 09.07.1954 г. Място на раждане с. Големаново, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев на 24.10.1977 г., регистриран на 04.11.1977 г.; възстановен от о. р. Ценко Цветков на 28.06.1984 г., регистриран на 13.07.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев; о. р. Ценко Цветков; о. р. В. Неделков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО; Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Корчагин; Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1113 (Вд) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-393 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кула, издигнат от МК "НАДЕЖДА" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Венелин Йорданов Атанасов

Дата на раждане: 21.04.1957
Място на раждане: с. Арчар, обл. Видин
Венелин Йорданов Атанасов Дата на раждане 21.04.1957 г. Място на раждане с. Арчар, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Милчо Николов на 14.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К с рег. № 68079 – 24 листа. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Арчар, общ. Димово, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Христо Иванов Литов

Дата на раждане: 19.09.1941
Място на раждане: с. Красново, обл. Пловдив
Христо Иванов Литов Дата на раждане 19.09.1941 г. Място на раждане с. Красново, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Рангел Гавазов на 28.11.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Рангел Гавазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2133/ 05.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 01.02.1990 г. материалите на Я/К "Дъб". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор при РВМС-Пловдив от 01.05.2001 г. до 19.12.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Димка Иванова Георгиева

Дата на раждане: 28.10.1951
Място на раждане: гр. Средец
Димка Иванова Георгиева Дата на раждане 28.10.1951 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител лейт. Янчо Михов на 26.02.1986 г., регистрирана на 05.03.1986 г. Ръководил го служител лейт. Янчо Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 12/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-101 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Средец, издигнат от Земеделски съюз "Ал. Стамболийски" Обявява установената и обявена с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Петко Трайков Петков

Дата на раждане: 25.01.1937
Място на раждане: с. Мартиново, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More