Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дъбов намери 2 резултата / The search @pseudo Дъбов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Секретен сътрудник "Дъбов" Осман Рюстем Бюлбюл

Дата на раждане: 09.01.1939
Място на раждане: с. Хаджи Димитрово, обл. Стара Загора
Осман Рюстем Бюлбюл Дата на раждане 09.01.1939 г. Място на раждане с. Хаджи Димитрово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Иван Колев Иванов на 29.06. 1976 г., регистриран на 06.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Колев Иванов; кап. Павел Александров Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Дъбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("заявление"); собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 4 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 5813-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Казанлък, издигнат от НДПС Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Дъбов " Осман Рюстем Бюлбюл

Дата на раждане: 09.01.1939
Място на раждане: С. Хаджи Димитрово
Осман Рюстем Бюлбюл Дата на раждане 09.01.1939 г. Място на раждане С. Хаджи Димитрово Вербувал го служител Иван Колев Иванов на 29.06. 1976 г., регистриран на 06.07.1976 г. Ръководил го служител Иван Колев Иванов; кап. Павел Александров Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Дъбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("заявление"); собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 5813-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Казанлък, издигнат от НДПС

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More