Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Д-36; Божидара намери 1 резултата / The search @pseudo Д-36; Божидара found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Д-36; Божидара" Даринка Дончева Дончева

Дата на раждане: 01.08.1956
Място на раждане: гр. Ямбол
Даринка Дончева Дончева Дата на раждане 01.08.1956 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал я служител подп. Ганчо Стефанов Ганчев на 01.06.1982 г., регистрирана на 08.06.1982 г. Ръководил я служител подп. Ганчо Стефанов Ганчев; о. р. Цочо Лалков Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Д-36; Божидара Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-986 (Гб); рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-935 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 01.11.2008 г. до 12.11.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More