Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Егоров намери 3 резултата / The search @pseudo Егоров found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент; секретен сътрудник "Егоров" Петко Танев Димитров

Дата на раждане: 28.09.1946
Място на раждане: гр. Бургас
Петко Танев Димитров Дата на раждане 28.09.1946 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Кенов Кенов, регистриран на 06.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Кенов Кенов; майор Станой Владимиров Тошев; кап. Александър Василев Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-I; ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Егоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6733 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД
Решение N° 2-214
от 24.07.2013 г.
УниКредит Булбанк АД

Секретен сътрудник "Егоров" Петър Димитров Митанов

Дата на раждане: 19.06.1942
Място на раждане: гр. Летница
Петър Димитров Митанов Дата на раждане 19.06.1942 г. Място на раждане гр. Летница Вербувал го служител полк. Христо Кирилов Маринчев на 04.10.1972 г., регистриран на 25.10.1972 г. Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев; о. р. Цв. Станимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Егоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5955; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на ТБ "Средец" АД от 14.04.1992 г. до 22.02.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Егоров" Петко Танев Димитров

Дата на раждане: 28.09.1946
Място на раждане: гр. Бургас
Петко Танев Димитров Дата на раждане 28.09.1946 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Кенов Кенов, регистриран на 06.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Кенов Кенов; майор Станой Владимиров Тошев; кап. Александър Василев Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-I; ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Егоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6733 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 08.04.1993 г. Зам.-ректор от 08.04.1993 г. до 13.04.1995 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More