Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Екран намери 2 резултата / The search @pseudo Екран found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-877
от 14.03.2017 г.
община Раднево

Съдържател на явочна квартира "Екран" Стоянка Иванова Костова

Дата на раждане: 04.03.1942
Място на раждане: гр. Раднево
Стоянка Иванова Костова Дата на раждане 04.03.1942 г. Място на раждане гр. Раднево Вербувал я служител о. р. Георги Маринов Костов на 23.11.1977 г., регистрирана на 30.11.1977 г. Ръководил я служител о. р. Георги Маринов Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Екран Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 202/ 29.01.1990 г. за унищожаване личното дело на "Екран". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Съдържател на явочна квартира "Екран" Стоянка Иванова Костова

Дата на раждане: 04.03.1942
Място на раждане: Гр. Раднево
Стоянка Иванова Костова Дата на раждане 04.03.1942 г. Място на раждане Гр. Раднево Вербувал я служител О. р. Георги Маринов Костов на 23.11.1977 г., регистрирана на 30.11.1977 г. Ръководил я служител О. р. Георги Маринов Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Екран Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 202/ 29.01.1990 г. за унищожаване личното дело на "Екран". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Районен прокурор в районна прокуратура-Раднево от 10.11.1989 г. до 30.06.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More