Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Електрон намери 1 резултата / The search @pseudo Електрон found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Електрон" Иван Миланов Златков

Дата на раждане: 19.06.1958
Място на раждане: гр. Крумовград
Иван Миланов Златков Дата на раждане 19.06.1958 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител о. р. Станислав Балев на 26.11.1986 г., регистриран на 09.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Станислав Балев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Електрон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 255/ 29.12.1990 г. за унищожаване секретните документи на Я/К "Електрон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” ЕООД – гр. Стара Загора Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More