Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Елена намери 6 резултата / The search @pseudo Елена found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Агент "Елена; Папазов" Анна Францова Павлова

Дата на раждане: 06.02.1942
Място на раждане: с. Бърдарски геран, обл. Враца
Анна Францова Павлова Дата на раждане 06.02.1942 г. Място на раждане с. Бърдарски геран, обл. Враца Вербувал я служител ст. лейт. Йордан Петров Русалийски на 09.08.1984 г., регистрирана на 06.09.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. Йордан Петров Русалийски; ст. лейт. Кр. Кръстев; лейт. Евтим Иванов Евтимов; майор Стефан Георгиев Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Елена; Папазов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-602 (Вр) и в работно дело IР-100 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Анна Францова Павлова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Елена" Катерина Михаилова Чобанова

Дата на раждане: 30.03.1955
Място на раждане: гр. Сандански
Катерина Михаилова Чобанова Дата на раждане 30.03.1955 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал я служител ст. лейт. Васил Бабалев на 18.06.1984 г., регистрирана на 18.07.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. Васил Бабалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Сандански по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Елена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2535 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сандански, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Елена" Салиха Ниязи Ахмед

Дата на раждане: 11.08.1949
Място на раждане: с. Щерна, обл. Кърджали
Салиха Ниязи Ахмед Дата на раждане 11.08.1949 г. Място на раждане с. Щерна, обл. Кърджали Вербувал я служител о. р. Георги Гергелчев на 28.08.1976 г., регистрирана на 13.09.1976 г. Ръководил я служител о. р. Георги Гергелчев; о. р. Гинчо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Елена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Елена". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Багрянка до 09.10.1990 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Съдържател на явочна квартира "Елена" Емилиян Цонев Симеонов

Дата на раждане: 16.10.1952
Място на раждане: гр. Разград
Емилиян Цонев Симеонов Дата на раждане 16.10.1952 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Петко Иванов Петков на 25.01.1981 г., регистриран на 04.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Петко Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Елена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на Я/К "Елена". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Елена " Катерина Михайлова Чобанова

Дата на раждане: 30.03.1955
Място на раждане: Гр. Сандански
Катерина Михайлова Чобанова Дата на раждане 30.03.1955 г. Място на раждане Гр. Сандански Вербувал я служител Васил Бабалев на 18.06.1984 г., регистрирана на 18.07.1984 г. Ръководил я служител Васил Бабалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Елена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2535; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, издигната от “Радикалдемократическа партия в България”
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Елена" Елка Стефанова Сукурова

Дата на раждане: 28.05.1944
Място на раждане: с. Коритен, обл. Добрич
Елка Стефанова Сукурова Дата на раждане 28.05.1944 г. Място на раждане с. Коритен, обл. Добрич Вербувал я служител Лейт. Стоян Петров Тръпков на 27.05.1988 г., регистрирана на 02.06.1988 г. Ръководил я служител Лейт. Стоян Петров Тръпков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Елена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-309 (Шумен) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция в РРС-Шумен от м. август 1985 г. до м. декември 1992 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More