Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Елена; Папазов намери 1 резултата / The search @pseudo Елена; Папазов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Агент "Елена; Папазов" Анна Францова Павлова

Дата на раждане: 06.02.1942
Място на раждане: с. Бърдарски геран, обл. Враца
Анна Францова Павлова Дата на раждане 06.02.1942 г. Място на раждане с. Бърдарски геран, обл. Враца Вербувал я служител ст. лейт. Йордан Петров Русалийски на 09.08.1984 г., регистрирана на 06.09.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. Йордан Петров Русалийски; ст. лейт. Кр. Кръстев; лейт. Евтим Иванов Евтимов; майор Стефан Георгиев Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Елена; Папазов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-602 (Вр) и в работно дело IР-100 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Анна Францова Павлова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More