Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ели намери 3 резултата / The search @pseudo Ели found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Ели" Недялка Стоева Сандалска-Генкова

Дата на раждане: 19.07.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Недялка Стоева Сандалска-Генкова Дата на раждане 19.07.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител Майор Ботьо Любенов Гелев на 05.12.1985 г., регистрирана на 10.12.1985 г. Ръководил я служител Майор Ботьо Любенов Гелев; о. р. Христо Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-08-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лично дело IА-34436. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) и изпълнителен директор на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД, гр. Варна; Член на управителен орган (Управителен съвет и Съвет на директорите) на ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕАД, гр. София Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Недялка Стоева Сандалска-Генкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-858
от 21.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Булбанк

Агент "Ели" Недялка Стоева Сандалска-Генкова

Дата на раждане: 19.07.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Недялка Стоева Сандалска-Генкова Дата на раждане 19.07.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител Майор Ботьо Любенов Гелев на 05.12.1985 г., регистрирана на 10.12.1985 г. Ръководил я служител Майор Ботьо Любенов Гелев; о. р. Христо Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-08-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лично дело IА-34436. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ХОТЕЛ ВИТОША" АД, гр. София /"ЗОГРАФСКИ" АД – по бюлетина/ Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Недялка Стоева Сандалска-Генкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-528/ 29.06.2015 г. – юридически лица, организиращи хазартни игри Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Агент "Ели" Недялка Стоева Сандалска-Генкова

Дата на раждане: 19.07.1948
Място на раждане: Гр. Пловдив
Недялка Стоева Сандалска-Генкова Дата на раждане 19.07.1948 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал я служител Майор Ботьо Любенов Гелев на 05.12.1985 г., регистрирана на 10.12.1985 г. Ръководил я служител Майор Ботьо Любенов Гелев; о. р. Христо Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-08-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лично дело IА-34436. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар и зам. председател от 21.07.1989 г. до 30.07.1993 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Недялка Стоева Сандалска-Генкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More