Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Елха намери 5 резултата / The search @pseudo Елха found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Съдържател на явочна квартира "Елха" Виолета Борисова Йончева

Дата на раждане: 17.07.1949
Място на раждане: гр. Грамада
Виолета Борисова Йончева Дата на раждане 17.07.1949 г. Място на раждане гр. Грамада Вербувал я служител о. р. Ц. Цветков на 08.05.1984 г., регистрирана на 23.05.1984 г. Ръководил я служител о. р. Ц. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Елха Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 126/ 20.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на Я/К "Елха"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Социално подпомагане" – Грамада от 03.06.1991 г. до 01.09.2009 г. Обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-146
от 13.03.2013 г.
Съюз на ловците и риболовците в България

Съдържател на явочна квартира "Елха" Стефан Димитров Манолов

Дата на раждане: 25.01.1941
Място на раждане: гр. Девин
Стефан Димитров Манолов Дата на раждане 25.01.1941 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител вербуван на 04.03.1968 г., регистриран на 11.03.1968 г.; възстановен от о. р. Димитър Касапов на 19.04.1984 г., регистриран на 10.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Касапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Девин; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Елха Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на дело IЯ-282 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Съюзния съвет на СЛРБ от 1989 г. до 1993 г. Обявява установената и обявена с решение 1/ 24.04.2007 г. – кандидати за народни представители в Европейския парламент - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Съдържател на явочна квартира "Елха" Никола Николов Гънчев

Дата на раждане: 01.01.1934
Място на раждане: с. Ведраре, обл. Пловдив
Никола Николов Гънчев Дата на раждане 01.01.1934 г. Място на раждане с. Ведраре, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Денко Палазов на 16.09.1975 г., регистриран на 08.10.1975 г. Ръководил го служител о. р. Денко Палазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Карлово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Елха Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ведраре до м. октомври 1995 г. За Никола Николов Гънчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Елха " Виолета Борисова Йончева

Дата на раждане: 17.07.1949
Място на раждане: Гр. Грамада
Виолета Борисова Йончева Дата на раждане 17.07.1949 г. Място на раждане Гр. Грамада Вербувал го служител Ц. Цветков на 08.05.1984 г. Ръководил го служител Ц. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Елха Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Грамада, издигнат от ГЕРБ За Виолета Борисова Йончева липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-223
от 07.08.2013 г.
община Грамада

Съдържател на явочна квартира "Елха" Виолета Борисова Йончева

Дата на раждане: 17.07.1949
Място на раждане: гр. Грамада
Виолета Борисова Йончева Дата на раждане 17.07.1949 г. Място на раждане гр. Грамада Вербувал я служител о. р. Ц. Цветков на 08.05.1984 г., регистрирана на 23.05.1984 г. Ръководил я служител о. р. Ц. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Елха Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 126/ 20.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на Я/К "Елха"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 16.10.1991 г. до 29.10.1995 г. и от 12.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 184/ 09.02.2011 г. – Агенция за социално подпомагане Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More