Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ема намери 1 резултата / The search @pseudo Ема found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Ема" Кица Антонова Диамандиева-Лъвчиева

Дата на раждане: 19.03.1941
Място на раждане: гр. Каварна
Кица Антонова Диамандиева-Лъвчиева Дата на раждане 19.03.1941 г. Място на раждане гр. Каварна Вербувал я служител регистрирана на 05.05.1983 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Любомиров Димитров; о. р. Свилен Цачев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ема Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5319 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1994 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More