Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Емил намери 42 резултата / The search @pseudo Емил found 42 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Екрем; Емил" Асен Манов Друмев

Дата на раждане: 10.07.1949
Място на раждане: с. Друмево, обл. Шумен
Асен Манов Друмев Дата на раждане 10.07.1949 г. Място на раждане с. Друмево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Вилдирас Енчев на 23.11.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Вилдирас Енчев; о. р. Красимир Трифонов; о. р. Иван Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ДС, управление II-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Екрем; Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-548 (В.Т.); писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Емил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на департамент "Финанси и кредит" от 23.01.1990 г. до 01.03.1994 г. Заместник-ректор по НИД от 25.03.1992 г. до 08.07.1992 г. Декан на факултет "Обществени професии" до 08.07.1992 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-178/ 15.05.2013 г. – банка ДСК Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Емил" Цено Маринов Апостолов

Дата на раждане: 27.11.1948
Място на раждане: гр. Лом
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Емил" Антон Димитров Ефтимов

Дата на раждане: 29.05.1966
Място на раждане: с. Лехчево, обл. Монтана
Антон Димитров Ефтимов Дата на раждане 29.05.1966 г. Място на раждане с. Лехчево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йордан Василев на 28.10.1983 г., регистриран на 04.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Василев; кап. Ленко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление III; управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29994 и работно дело IР-15728; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-538 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Емил" Крум Илиев Попов

Дата на раждане: 21.08.1969
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Крум Илиев Попов Дата на раждане 21.08.1969 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Георги Спасов Паскалев на 22.10.1985 г., регистриран на 18.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Спасов Паскалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2412 (Бл) МФ; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1906 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Младши дознател
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Секретен сътрудник "Емил" Лазар Димитров Порязов

Дата на раждане: 01.10.1942
Място на раждане: гр. София
Лазар Димитров Порязов Дата на раждане 01.10.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 29.09.1981 г., регистриран на 16.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов; ст. лейт. Огнян Иванов Пеовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7771; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка–длъжник - "Частна земеделска и инвестиционна банка" АД, гр. София ("ЧЗИБ" АД – по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-410
от 15.10.2014 г.
Министерство на отбраната

Агент "Емил" Нейко Ненов Ненов

Дата на раждане: 18.11.1961
Място на раждане: с. Трънково, обл. Ямбол
Нейко Ненов Ненов Дата на раждане 18.11.1961 г. Място на раждане с. Трънково, обл. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Росен Пенев Арабаджиев на 23.10.1986 г., регистриран на 05.11.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Росен Пенев Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1227; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник командир на Сухопътни войски от 10.08.2010 г. Заместник-началник на отбраната от 30.06.2014 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-496
от 21.04.2015 г.
синдици-БНБ

Агент "Екрем; Емил" Асен Манов Друмев

Дата на раждане: 10.07.1949
Място на раждане: с. Друмево, обл. Шумен
Асен Манов Друмев Дата на раждане 10.07.1949 г. Място на раждане с. Друмево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Вилдирас Енчев на 23.11.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Вилдирас Енчев; о. р. Красимир Трифонов; о. р. Иван Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ДС, управление II-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Екрем; Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-548 (В.Т.); писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Емил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, включен в списъка на синдиците при Централната банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-178/ 15.05.2013 г. – банка ДСК Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-352/ 27.05.2014 г. – Университет за национално и световно стопанство Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Емил" Крум Илиев Попов

Дата на раждане: 21.08.1969
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Крум Илиев Попов Дата на раждане 21.08.1969 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Георги Спасов Паскалев на 22.10.1985 г., регистриран на 18.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Спасов Паскалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-2412 (Бл) МФ; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1906 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Разследващ полицай в ГД от 11.06.2009 г. до 18.11.2010 г. Старши разследващ полицай в ГД от 18.11.2010 г. до 10.09.2012 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Емил" Йордан Енев Йорданов

Дата на раждане: 19.06.1955
Място на раждане: с. Долно Сахране, обл. Стара Загора
Йордан Енев Йорданов Дата на раждане 19.06.1955 г. Място на раждане с. Долно Сахране, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Стоян Дичев на 10.12.1979 г., регистриран на 19.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Павел баня, издигнат от ПП "РЗС" За Йордан Енев Йорданов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Александър, Емил" Ахмед Хасан Гайтансъз

Дата на раждане: 02.02.1963
Място на раждане: с. Просеник, обл. Бургас
Ахмед Хасан Гайтансъз Дата на раждане 02.02.1963 г. Място на раждане с. Просеник, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов на 06.05.1982 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов; о. р. Ив. Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър, Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-329 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-140 (Бс); протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2860 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Хасан Гайтансъз към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Емил " Кемал Еюп Адил

Дата на раждане: 06.02.1952
Място на раждане: С. Суходол, обл. Силистра
Кемал Еюп Адил Дата на раждане 06.02.1952 г. Място на раждане С. Суходол, обл. Силистра Вербувал го служител Радослав Димитров на 28.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Ръководил го служител Радослав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение "Турско" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) за работно дело –Р-949 (стар арх. № 403); лично дело ІА-941 (Сс)МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание Народен представител в 39-о Народно събрание
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Агент "Емил" Иван Веселинов Моров

Дата на раждане: 10.11.1965
Място на раждане: гр. София
Иван Веселинов Моров Дата на раждане 10.11.1965 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 28.10.1987 г., регистриран на 06.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; предложение рег. № 507/ 1990 г. за изключване от агентурния апарат и унищожаване наличните материали на "Емил"; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за унищожаване делото на "Емил". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 17.06.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Емил" Тургай Раиф Мустафа

Дата на раждане: 26.03.1969
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Тургай Раиф Мустафа Дата на раждане 26.03.1969 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Валери Хубенов Митков на 26.06.1987 г., регистриран на 17.07.1987 г. Ръководил го служител лейт. Валери Хубенов Митков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на управление VI; ДС, управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33248; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1965 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 26.10.2003 г. до 29.10.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Сътрудник "Емил" Златко Цанков Цанев

Дата на раждане: 25.01.1956
Място на раждане: гр. Шумен
Златко Цанков Цанев Дата на раждане 25.01.1956 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт Румен Славов на 11.07.1985 г., регистриран на 24.07.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт Румен Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7145; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "АЛУМИНА" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Цанков Цанев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Емил " Адем Адем Ваноглу

Дата на раждане: 05.12.1959
Място на раждане: Гр. Глоджево
Адем Адем Ваноглу Дата на раждане 05.12.1959 г. Място на раждане Гр. Глоджево Вербувал го служител Лейт. Слави Петров Славов на 04.09.1985 г., регистриран на 07.09.1985 г. Ръководил го служител Лейт. Слави Петров Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34013; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1221; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ветово, издигнат от ДПС
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Агент "Емил" Рустем Хасан Мурад

Дата на раждане: 23.02.1956
Място на раждане: с. Васил Левски, обл. Пловдив
Рустем Хасан Мурад Дата на раждане 23.02.1956 г. Място на раждане с. Васил Левски, обл. Пловдив Вербувал го служител Кап. Иван Шивачев на 17.09.1987 г., регистриран на 06.10.1987 г. Ръководил го служител Кап. Иван Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.10.1991 г. до 06.11.2003 г. Заместник кмет на община Карлово от 06.11.2003 г. до 07.11.2007 г. Общински съветник от 08.11.2007 г. до 2011 г. За Рустем Хасан Мурад липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Емил" Стефан Кирилов Цонев

Дата на раждане: 01.01.1937
Място на раждане: с. Лиляк, обл. Търговище
Стефан Кирилов Цонев Дата на раждане 01.01.1937 г. Място на раждане с. Лиляк, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Руси Ленинов на 29.07.1976 г., регистриран на 03.08.1976 г. Ръководил го служител о. р. Руси Ленинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в 3-и ИР-Варна За Стефан Кирилов Цонев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-143
от 27.02.2013 г.
община Сунгурларе

Агент "Емил" Димо Рахнев Димов

Дата на раждане: 07.01.1931
Място на раждане: с. Чубра, обл. Бургас
Димо Рахнев Димов Дата на раждане 07.01.1931 г. Място на раждане с. Чубра, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Петър Карагьозов на 28.08.1953 г., регистриран на 25.02.1954 г. Ръководил го служител о. р. Петър Карагьозов; о. р. В. Ганов; о. р. Никола Войнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Поляновград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-198 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Емил" Христослав Кирилов Славчев

Дата на раждане: 12.12.1957
Място на раждане: гр. Лом
Христослав Кирилов Славчев Дата на раждане 12.12.1957 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Валентин Тодоров на 03.11.1981 г., регистриран на 10.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. за предаване за микрофилмиране на лично дело IА-2656 (Вр); опис рег. № 646-1/ 02.08.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-1075 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на район "Витоша", общ София, издигнат от "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Емил" Рустем Хасан Мурад

Дата на раждане: 23.02.1956
Място на раждане: с. Васил Левски, обл. Пловдив
Рустем Хасан Мурад Дата на раждане 23.02.1956 г. Място на раждане с. Васил Левски, обл. Пловдив Вербувал го служител Кап. Иван Шивачев на 17.09.1987 г., регистриран на 06.10.1987 г. Ръководил го служител Кап. Иван Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Карлово, издигнат от ПП "ДПС" За Рустем Хасан Мурад липсват други данни по чл. 25, т. 3 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-178
от 15.05.2013 г.
банка ДСК

Агент "Екрем; Емил" Асен Манов Друмев

Дата на раждане: 10.07.1949
Място на раждане: с. Друмево, обл. Шумен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Емил " Николай Ангелов Христов

Дата на раждане: 09.07.1967
Място на раждане: С. Белодол, обл. Бургас
Николай Ангелов Христов Дата на раждане 09.07.1967 г. Място на раждане С. Белодол, обл. Бургас Вербувал го служител Желю Христов Хубеков на 04.07.1986 г., регистриран на 15.07.1986 г. Ръководил го служител Желю Христов Хубеков; подп. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 02, отделение 03-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-1428; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Поморие, издигнат от ДПС
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Агент "Емил" Кирил Иванов Икономов

Дата на раждане: 10.05.1954
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Кирил Иванов Икономов Дата на раждане 10.05.1954 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител вербуван на 27.06.1978 г., регистриран на 13.07.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Борисов Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2301 (Бл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1920 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "КОНТИНЕНТАЛ"ООД, гр. Благоевград; Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник ЕФ "МАКЕДОНИЯ-И", гр. Благоевград / ЕТ "МАКЕДОНИЯ-И" – по бюлетина/ Обявява установената и обявена с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Емил" Атанас Христов Угринов

Дата на раждане: 14.10.1960
Място на раждане: с. Цапарево, обл. Благоевград
Атанас Христов Угринов Дата на раждане 14.10.1960 г. Място на раждане с. Цапарево, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Альоша Борисов Капчин на 17.10.1989 г., регистриран на 14.11.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Альоша Борисов Капчин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3079 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Христов Угринов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Емил" Владимир Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 11.07.1951
Място на раждане: гр. Петрич
Владимир Стоянов Стоянов Дата на раждане 11.07.1951 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Христо Стоянов Арнаудов на 28.08.1980 г., регистриран на 07.10.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Стоянов Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-2367 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1985 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г.
Решение N° 70
от 14.07.2009
Народно събрание

Агент "Емил" Стефан Кирилов Цонев

Дата на раждане: 01.01.1937
Място на раждане: с. Лиляк, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Емил" Христослав Кирилов Славчев

Дата на раждане: 12.12.1957
Място на раждане: гр. Лом
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Агент "Екрем; Емил" Асен Манов Друмев

Дата на раждане: 10.07.1949
Място на раждане: с. Друмево, обл. Шумен
Асен Манов Друмев Дата на раждане 10.07.1949 г. Място на раждане с. Друмево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Вилдирас Енчев на 23.11.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Вилдирас Енчев; о. р. Красимир Трифонов; о. р. Иван Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ДС, управление II-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Екрем; Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-548 (В.Т.); писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Емил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Юробанк България" АД от 23.12.1994 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-178/ 15.05.2013 г. – банка ДСК Обявява установената и обявена с решение № 2-13/ 31.05.2012 г. – Българска стопанска камара - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Емил" Йордан Енев Йорданов

Дата на раждане: 19.06.1955
Място на раждане: с. Долно Сахране, обл. Стара Загора
Йордан Енев Йорданов Дата на раждане 19.06.1955 г. Място на раждане с. Долно Сахране, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Стоян Дичев на 10.12.1979 г., регистриран на 19.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Павел баня, издигнат от ПП "РЗС" За Йордан Енев Йорданов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Емил" Христослав Кирилов Славчев

Дата на раждане: 12.12.1957
Място на раждане: гр. Лом
Христослав Кирилов Славчев Дата на раждане 12.12.1957 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Валентин Тодоров на 03.11.1981 г., регистриран на 10.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. за предаване за микрофилмиране на лично дело IА-2656 (Вр); опис рег. № 646-1/ 02.08.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-1075 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Владая, общ. София, издигнат от "ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
Решение N° 2-644
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – Столична община

Агент "Емил" Христослав Кирилов Славчев

Дата на раждане: 12.12.1957
Място на раждане: гр. Лом
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-687
от 25.07.2016 г.
община Кайнарджа

Агент "Емил" Шефкед Менсеид Юсеин

Дата на раждане: 07.08.1962
Място на раждане: с. Средище, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 161
от 20.09.2010
Държавен фонд Земеделие

Агент "Екрем; Емил" Асен Манов Друмев

Дата на раждане: 10.07.1949
Място на раждане: с. Друмево, обл. Шумен
Асен Манов Друмев Дата на раждане 10.07.1949 г. Място на раждане с. Друмево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Вилдирас Енчев на 23.11.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Вилдирас Енчев; о. р. Красимир Трифонов; о. р. Иван Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ДС, управление II-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Екрем; Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-27/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-548 (В.Т.); писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Емил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор от 28.08.2001 г. до 14.05.2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Емил " Ахмед Шукриев Ахмедов

Дата на раждане: 01.04.1961
Място на раждане: с. Блатска, обл. Благоевград
Ахмед Шукриев Ахмедов Дата на раждане 01.04.1961 г. Място на раждане с. Блатска, обл. Благоевград Вербувал го служител Александър Арабаджиев на 12.12.1980 г. Ръководил го служител Александър Арабаджиев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управлние трето, отдел 11, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр.4, рег. дневник; протокол № 4 от 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело ІА – 1820; протокол № 2 от 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР – 1434; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на с. Блатска, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, издигнат от Партия Български социалдемократи
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Емил" Владимир Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 11.07.1951
Място на раждане: гр. Петрич
Владимир Стоянов Стоянов Дата на раждане 11.07.1951 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Христо Стоянов Арнаудов на 28.08.1980 г., регистриран на 07.10.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Стоянов Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-2367 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1985 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Братя Миладинови" - Кърналово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Емил " Михаил Кирилов Миланов

Дата на раждане: 17.11.1960
Място на раждане: Гр. Благоевград
Михаил Кирилов Миланов Дата на раждане 17.11.1960 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Кап. Евтим Аспарухов Янков на 18.11.1988 г., регистриран на 02.12.1988 г. Ръководил го служител Кап. Евтим Аспарухов Янков; ст. лейт. В. Стоицов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2937; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от Решение № 22/ 29.01.2008 г. 51 РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Емил " Рустем Хасан Мурад

Дата на раждане: 23.02.1956
Място на раждане: С. Васил Левски, обл. Пловдив
Рустем Хасан Мурад Дата на раждане 23.02.1956 г. Място на раждане С. Васил Левски, обл. Пловдив Вербувал го служител Кап. Иван Шивачев на 17.09.1987 г. Ръководил го служител Кап. Иван Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 22/ 29.01.2008 г. 124 Кандидат за общински съветник в общ. Карлово, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 168
от 28.10.2010
Комисия за защита от дискриминация

Агент "Емил" Кемал Еюп Адил

Дата на раждане: 06.02.1952
Място на раждане: с. Суходол, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; съдържател на явочна квартира "Емил; Чучура" Николай Петков Димитров

Дата на раждане: 14.11.1946
Място на раждане: гр. Елена
Николай Петков Димитров Дата на раждане 14.11.1946 г. Място на раждане гр. Елена Вербувал го служител о. р. Васил Димитров Христов на 03.12.1979 г., регистриран на 17.12.1979 г.; възстановен от о. р. Стефан Денчев на 29.03.1988 г., регистриран на 05.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Васил Димитров Христов; о. р. Стефан Денчев; о. р. Дим. Кънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Емил; Чучура Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 39/ 03.04.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Чучура"; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-674 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор РВЛ-Елена при РВМС-В. Търново до 01.05.2006 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Емил" Антон Димитров Ефтимов

Дата на раждане: 29.05.1966
Място на раждане: с. Лехчево, обл. Монтана
Антон Димитров Ефтимов Дата на раждане 29.05.1966 г. Място на раждане с. Лехчево, обл. Монтана Вербувал го служител О. р. Йордан Василев на 28.10.1983 г., регистриран на 04.11.1983 г. Ръководил го служител О. р. Йордан Василев; кап. Ленко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление III; управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29994 и работно дело IР-15728; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-538 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор от РП-София от 17.04.2006 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Емил" Сергей Цветанов Димитров

Дата на раждане: 17.01.1961
Място на раждане: гр. Омуртаг
Сергей Цветанов Димитров Дата на раждане 17.01.1961 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител ст. лейт. Васил Георгиев Моканов на 22.10.1987 г., регистриран на 29.10.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил Георгиев Моканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1302 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Експерт
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Емил" Николай Ангелов Христов

Дата на раждане: 09.07.1967
Място на раждане: с. Бата, обл. Бургас
Николай Ангелов Христов Дата на раждане 09.07.1967 г. Място на раждане с. Бата, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Желю Христов Хубеков на 04.07.1986 г., регистриран на 15.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Желю Христов Хубеков; подп. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 02, отделение 03, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-1428; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More