Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Енисей намери 5 резултата / The search @pseudo Енисей found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Съдържател на явочна квартира "Енисей" Константин Николов Петров

Дата на раждане: 08.09.1943
Място на раждане: с. Станево, обл. Монтана
Константин Николов Петров Дата на раждане 08.09.1943 г. Място на раждане с. Станево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Христо Дончев Христов на 19.05.1980 г., регистриран на 30.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Христо Дончев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Михайловград по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Енисей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-247 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" ЕАД /преобразувана Държавна фирма „Балканкар“/ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Съдържател на явочна квартира "Енисей" Константин Николов Петров

Дата на раждане: 08.09.1943
Място на раждане: с. Станево, обл. Монтана
Константин Николов Петров Дата на раждане 08.09.1943 г. Място на раждане с. Станево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Христо Дончев Христов на 19.05.1980 г., регистриран на 30.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Христо Дончев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Михайловград по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Енисей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-247 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ - на фирма –длъжник – "БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София ("БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-705/ 16.09.2016 г. – длъжници към АГРОБИЗНЕСБАНК Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-18
от 14.06.2012 г.
Технически университет-Варна

Съдържател на явочна квартира "Енисей" Евстати Лефтеров Лефтеров

Дата на раждане: 02.05.1953
Място на раждане: гр. Варна
Евстати Лефтеров Лефтеров Дата на раждане 02.05.1953 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Жеко Иванов Дишев на 30.03.1981 г., регистриран на 23.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Жеко Иванов Дишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Енисей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-88/ 27.03.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-51 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 2007 г. до 2011 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Енисей" Константин Николов Петров

Дата на раждане: 08.09.1943
Място на раждане: с. Станево, обл. Монтана
Константин Николов Петров Дата на раждане 08.09.1943 г. Място на раждане с. Станево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Христо Дончев Христов на 19.05.1980 г., регистриран на 30.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Христо Дончев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Михайловград по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Енисей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-247 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София /"БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" АД – по бюлетина/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Енисей" Константин Николов Петров

Дата на раждане: 08.09.1943
Място на раждане: с. Станево, обл. Монтана
Константин Николов Петров Дата на раждане 08.09.1943 г. Място на раждане с. Станево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Христо Дончев Христов на 19.05.1980 г., регистриран на 30.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Христо Дончев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Михайловград по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Енисей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-247 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БАЛКАНКАР" ЕАД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More