Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Етемов; Панов намери 1 резултата / The search @pseudo Етемов; Панов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Етемов; Панов" Есад Наим Лятиф

Дата на раждане: 05.11.1951
Място на раждане: с. Паничково, обл. Кърджали
Есад Наим Лятиф Дата на раждане 05.11.1951 г. Място на раждане с. Паничково, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Куньо Иванов на 25.02.1981 г., регистриран на 13.03.1981 г. Ръководил го служител лейт. Куньо Иванов; лейт. Христо Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Етемов; Панов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-973 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело на "Панов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.02.1996 г. до 29.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More