Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ефтимов (Евтимов) намери 2 резултата / The search @pseudo Ефтимов (Евтимов) found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент; секретен сътрудник "Ефтимов (Евтимов)" Върбан Маринов Върбанов

Дата на раждане: 06.09.1942
Място на раждане: с. Гложене, обл. Враца
Върбан Маринов Върбанов Дата на раждане 06.09.1942 г. Място на раждане с. Гложене, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Тошо Петков Тотев на 20.06.1977 г., регистриран на 23.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Тошо Петков Тотев; кап. Румен Славов; лейт. Тушев; ст. лейт. Вл. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ефтимов (Евтимов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-560 (Шн) и в работно дело IР-141 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1991 г. до 26.10.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Върбан Маринов Върбанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Агент; секретен сътрудник "Ефтимов (Евтимов)" Върбан Маринов Върбанов

Дата на раждане: 06.09.1942
Място на раждане: с. Гложене, обл. Враца
Върбан Маринов Върбанов Дата на раждане 06.09.1942 г. Място на раждане с. Гложене, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Тошо Петков Тотев на 20.06.1977 г., регистриран на 23.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Тошо Петков Тотев; кап. Румен Славов; лейт. Тушев; ст. лейт. Вл. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ефтимов (Евтимов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-560 (Шн) и в работно дело IР-141 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма предмет на договор за приватизационна продажба – "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Върбан Маринов Върбанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More