Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Жеко намери 2 резултата / The search @pseudo Жеко found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Жеко" Андрей Веселинов Кехайов

Дата на раждане: 23.12.1964
Място на раждане: с. Козарка, обл. Смолян
Андрей Веселинов Кехайов Дата на раждане 23.12.1964 г. Място на раждане с. Козарка, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Цветан Иванов на 30.06.1988 г., регистриран на 08.08.1988 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта IА-302 (Пз), рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“” АД – гр. Смолян Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Андрей Веселинов Кехайов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Жеко" Андрей Веселинов Кехайов

Дата на раждане: 23.12.1964
Място на раждане: с. Козарка, обл. Смолян
Андрей Веселинов Кехайов Дата на раждане 23.12.1964 г. Място на раждане с. Козарка, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Цветан Иванов на 30.06.1988 г., регистриран на 08.08.1988 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта IА-302 (Пз), рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на Управителния съвет от м. април 2002 г. до 09.01.2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Андрей Веселинов Кехайов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More