Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Желенов намери 1 резултата / The search @pseudo Желенов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Желенов" Петър Костадинов Вълков

Дата на раждане: 08.06.1950
Място на раждане: с. Равногор, обл. Пазарджик
Петър Костадинов Вълков Дата на раждане 08.06.1950 г. Място на раждане с. Равногор, обл. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Янчо Николов Гроздев на 11.12.1984 г., регистриран на 17.12.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Янчо Николов Гроздев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР- ДС-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Желенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36358. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция в ЦМУ от 31.10.1991 г. до 25.03.1996 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Костадинов Вълков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More