Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Желязко намери 2 резултата / The search @pseudo Желязко found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Агент "Желязко" Димитър Иванов Димитров

Дата на раждане: 26.01.1946
Място на раждане: с. Киселево, обл. Михайловград
Димитър Иванов Димитров Дата на раждане 26.01.1946 г. Място на раждане с. Киселево, обл. Михайловград Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 19.10.1972 г., регистриран на 01.11.1972 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Михайловград – ДС, отделение Лом по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Желязко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А - 65 (Мх) - МФ; протокол рег. № КА 74 от 1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 74 от 1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Киселево от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1999 г. и от м. ноември 2003 г. до 2011 г. Обявява установената с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Желязко " Димитър Иванов Димитров

Дата на раждане: 26.01.1946
Място на раждане: с. Киселево, обл. Михайловград
Димитър Иванов Димитров Дата на раждане 26.01.1946 г. Място на раждане с. Киселево, обл. Михайловград Вербувал го служител Йото Пешев Йотов на 19.10.1972 г., регистриран на 01.11.1972 г. Ръководил го служител Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Михайловград – ДС, отделение Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Желязко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А - 65 (Мх) - МФ; протокол рег. № КА 74 от 1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 74 от 1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Киселово, общ. Брусарци, обл. Монтана, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More