Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Жерар намери 1 резултата / The search @pseudo Жерар found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Агент "Жерар" Огнян Маринов Сапунов

Дата на раждане: 14.12.1954
Място на раждане: гр. Русе
Огнян Маринов Сапунов Дата на раждане 14.12.1954 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Янко Силямов на 12.07.1985 г., регистриран на 17.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Янко Силямов; о. р. Ив. Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХVII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жерар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2323/ 28.05.1990 г. с искане "да бъде заличен от всички картотеки" "Жерар". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "КОГ ТРЕЙД" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More