Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Жечев намери 4 резултата / The search @pseudo Жечев found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Агент "Жечев" Николай Цветанов Ангелов

Дата на раждане: 01.12.1956
Място на раждане: с. Попица, обл. Враца
Николай Цветанов Ангелов Дата на раждане 01.12.1956 г. Място на раждане с. Попица, обл. Враца Вербувал го служител майор Антон Иванов Антонов на 12.12.1985 г., регистриран на 17.12.1985 г. Ръководил го служител майор Антон Иванов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жечев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело IА-327; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-8795/ 29.11.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор от 01.01.2003 г. до 01.11.2006 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 78/ 14.10.2009 г. - Националния осигурителен институт
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Жечев " Николай Цветанов Ангелов

Дата на раждане: 01.12.1956
Място на раждане: С. Попица, обл. Враца
Николай Цветанов Ангелов Дата на раждане 01.12.1956 г. Място на раждане С. Попица, обл. Враца Вербувал го служител Майор Антон Иванов Антонов на 12.12.1985 г., регистриран на 17.12.1985 г. Ръководил го служител Майор Антон Иванов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жечев Документи, въз основа на които е Собственоръчно написана и Решение № 25/ 12.02.2007 г. 47 установена принадлежността към органите по чл. 1 подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник- 2 бр.; картон обр. 4 и обр. 6; лично и работно дело № 76222; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 8795/ 29.11.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на труда и социалната политика
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Осведомител; Агент "Жечев; Михаилов" Али Мехмед Антика

Дата на раждане: 06.04.1953
Място на раждане: с. Руйно, обл. Силистра
Али Мехмед Антика Дата на раждане 06.04.1953 г. Място на раждане с. Руйно, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Илчо Маринов Шарбанов на 31.05.1974 г., регистриран на 04.06.1974 г.; възстановен от о. р. Станко Вълчев на 09.10.1985 г. и регистриран на 13.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Илчо Маринов Шарбанов; о. р. Станко Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Жечев; Михаилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело на "Жечев"; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-444 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент "Жечев" Николай Цветанов Ангелов

Дата на раждане: 01.12.1956
Място на раждане: с. Попица, обл. Враца
Николай Цветанов Ангелов Дата на раждане 01.12.1956 г. Място на раждане с. Попица, обл. Враца Вербувал го служител Майор Антон Иванов Антонов на 12.12.1985 г., регистриран на 17.12.1985 г. Ръководил го служител Майор Антон Иванов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жечев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 4-2 бр. и обр. 6; лично и работно дело IА-327; писмо вх. № 3921/ 03.12.1990 г. с искане "да бъдат изтеглени от картотеките всички справочни и статистически картони" на управление ВКР-ГЩ; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-8795/ 29.11.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 27.07.2004 г. до 02.11.2006 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More