Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Живко намери 6 резултата / The search @pseudo Живко found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Секретен сътрудник; Агент "Живко" Георги Иванов Калушев

Дата на раждане: 18.05.1944
Място на раждане: гр. Пазарджик
Георги Иванов Калушев Дата на раждане 18.05.1944 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител лейт. Константин Стойнев Колев на 25.10.1972 г., регистриран в ПГУ на 28.11.1972 г.; възстановен от о. р. Георги Петров Даскалов на 05.07.1974 г., регистриран на 11.07.1974 г. Ръководил го служител лейт. Константин Стойнев Колев; о. р. Георги Петров Даскалов; о. р. П. Пенев; о. р. М. Гайдарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Живко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2950 и в лично дело IА-35378; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Бизнесадминистрация" от 10.04.1997 г. до 01.10.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Иванов Калушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-143
от 27.02.2013 г.
община Сунгурларе

Разузнавач "Живко" Никола Жеков Шишков

Дата на раждане: 19.07.1940
Място на раждане: с. Грозден, обл. Бургас
Никола Жеков Шишков Дата на раждане 19.07.1940 г. Място на раждане с. Грозден, обл. Бургас Вербувал го служител майор Пелагиев през м. юли 1967 г. Ръководил го служител майор Пелагиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Живко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 342; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Жеков Шишков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Живко" Шамси Рашидов Азизов

Дата на раждане: 01.03.1953
Място на раждане: с. Юделник, обл. Русе
Шамси Рашидов Азизов Дата на раждане 01.03.1953 г. Място на раждане с. Юделник, обл. Русе Вербувал го служител кап. Пенчо Цонков Минков на 21.03.1986 г., регистриран на 26.03.1986 г. Ръководил го служител кап. Пенчо Цонков Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Живко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-3211 (Рс); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-924 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сливо поле, издигнат от ПП "ЕСИ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Живко" Шамси Рашидов Азизов

Дата на раждане: 01.03.1953
Място на раждане: с. Юделник, обл. Русе
Шамси Рашидов Азизов Дата на раждане 01.03.1953 г. Място на раждане с. Юделник, обл. Русе Вербувал го служител кап. Пенчо Цонков Минков на 21.03.1986 г., регистриран на 26.03.1986 г. Ръководил го служител кап. Пенчо Цонков Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Живко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-3211 (Рс); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-924 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Юделник, общ. Сливо поле, издигнат от ПП "ЕСИ"
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Живко" Мирчо Тодоров Марков

Дата на раждане: 28.01.1962
Място на раждане: с. Крушари, обл. Добрич
Мирчо Тодоров Марков Дата на раждане 28.01.1962 г. Място на раждане с. Крушари, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Димитров Ганев и полк. Гачев на 19.10.1983 г., регистриран на 02.11.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Димитров Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Живко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1053 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1053 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-365 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Добрич, издигнат от ПП "АБВ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 161
от 20.09.2010
Държавен фонд Земеделие

Агент "Живко" Дочо Цветанов Дочевски

Дата на раждане: 31.03.1944
Място на раждане: с. Бреница, обл. Плевен
Дочо Цветанов Дочевски Дата на раждане 31.03.1944 г. Място на раждане с. Бреница, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Станимир Иванов Стоянов на 21.07.1980 г., регистриран на 29.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Станимир Иванов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Живко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-865 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на Областно поделение на ДФЗ-Ловеч от 09.08.2000 г. до 30.9.2000 г. и от 21.7.2008 г. до 03.8.2008 г. Директор на ОД-Ловеч от 01.10.2000 г. до 02.11.2004 г.