Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Жоров; Павел намери 1 резултата / The search @pseudo Жоров; Павел found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 188
от 23.02.2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Агент; секретен сътрудник "Жоров; Павел" Димитър Захариев Бъчваров

Дата на раждане: 14.11.1938
Място на раждане: гр. Търговище
Димитър Захариев Бъчваров Дата на раждане 14.11.1938 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Александър Стефанов на 09.03.1977 г., регистриран на 14.03.1977 г.; регистриран в ПГУ на 26.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Александър Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-III по линия на ВГУ; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Жоров; Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-704 (Рс); предложение рег. № 5165/ 29.05.1990 г. с искане "СС "Жоров" да бъде изключен от сътрудническия апарат и дело № 18948/ 89 г. да бъде унищожено". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на опитна станция по сортоизпитване - с. Червена вода, обл. Русенска, Държавна сортова комисия до 17.11.1998 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More