Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Журналист намери 1 резултата / The search @pseudo Журналист found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Съдържател на явочна квартира "Журналист" Александър Ненчев Хранов

Дата на раждане: 13.10.1954
Място на раждане: Гр. София
Александър Ненчев Хранов Дата на раждане 13.10.1954 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Огнян Николов на 10.07.1978 г., регистриран на 21.07.1978 г. Ръководил го служител О. р. Огнян Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 04-04-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Журналист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на Я/К "Журналист". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция от 01.01.1989 г. до 31.12.1992 г. Отговорен редактор от 01.05.1994 г. до 30.11.1998 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More