Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Жухрай намери 1 резултата / The search @pseudo Жухрай found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Жухрай" Цвятко Георгиев Нягулов

Дата на раждане: 05.09.1942
Място на раждане: с. Смолско, обл. Софийска
Цвятко Георгиев Нягулов Дата на раждане 05.09.1942 г. Място на раждане с. Смолско, обл. Софийска Вербувал го служител кап. Любчо Давидов Петров на 02.12.1987 г., регистриран на 16.12.1987 г. Ръководил го служител кап. Любчо Давидов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жухрай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32905; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор РВЛ при РВМС-Костинброд до 01.08.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More