Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Завадски намери 1 резултата / The search @pseudo Завадски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Завадски" Красимир Асенов Узунов

Дата на раждане: 26.01.1963
Място на раждане: гр. Пещера
Красимир Асенов Узунов Дата на раждане 26.01.1963 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител о. р. Васил Василев на 06.07.1988 г., регистриран на 19.07.1988 г. Ръководил го служител о. р. Васил Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Завадски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29901 и работно дело IР-15638. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик на "ФОКУС - НУНТИ" ООД "ФОЛКЛОР ТВ" ООД Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ФОРТЕ" ООД Проверени са 7 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ЕТ "ФОРУМ ТВ – МАРИЯ СТОЙКОВА" Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "ФОТОН – К" ЕООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. "ФАР РГВ" АД Проверени са 12 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More