Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Загоре намери 2 резултата / The search @pseudo Загоре found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Съдържател на явочна квартира "Загоре" Георги Динев Георгиев

Дата на раждане: 26.02.1944
Място на раждане: гр. Нова Загора
Георги Динев Георгиев Дата на раждане 26.02.1944 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител о. р. Иван Василев на 10.04.1971 г., регистриран на 20.04.1971 г. Ръководил го служител о. р. Иван Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Загоре Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Загоре". Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор в "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА" АД "ТЕЛЕВИЗИЯ ММ" ООД Проверени са 5 лица. Осемнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ" ЕООД Проверени са 2 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ТЕЛЕСТАР" ООД Проверени са 4 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ТЕМПО" АД Проверени са 5 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Загоре" Георги Динев Георгиев

Дата на раждане: 26.02.1944
Място на раждане: гр. Нова Загора
Георги Динев Георгиев Дата на раждане 26.02.1944 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител о. р. Иван Василев на 10.04.1971 г., регистриран на 20.04.1971 г. Ръководил го служител о. р. Иван Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Загоре Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Загоре". Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More