Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Загоров намери 1 резултата / The search @pseudo Загоров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Загоров" Кръстю Николов Христов

Дата на раждане: 27.09.1934
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Кръстю Николов Христов Дата на раждане 27.09.1934 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Трайко Николов Трайков на 25.09.1980 г., регистриран на 03.10.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Трайко Николов Трайков; кап. Ангел Стефанов; ст. лейт. Красен Георгиев; кап. Вълчо Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Загоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1436 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор при РВМС-Търговище до 01.01.1990 и от 01.07.1991 г. до 01.10.1991 г. Директор при РВМС-Търговище от 01.10.1991 г. до 01.01.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кръстю Николов Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More