Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Загорски намери 1 резултата / The search @pseudo Загорски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Загорски" Захари Цветков Янакиев

Дата на раждане: 19.05.1938
Място на раждане: с. Радово, обл. Перник
Захари Цветков Янакиев Дата на раждане 19.05.1938 г. Място на раждане с. Радово, обл. Перник Вербувал го служител полк. Борис Маринов Юруков на 14.12.1981 г., регистриран на 21.12.1981 г. Ръководил го служител полк. Борис Маринов Юруков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Загорски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36395. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление от 24.08.1990 г. до 01.10.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Захари Цветков Янакиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More