Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Запад намери 4 резултата / The search @pseudo Запад found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Запад" Енчо Павлов Якимов

Дата на раждане: 07.07.1950
Място на раждане: гр. Търговище
Енчо Павлов Якимов Дата на раждане 07.07.1950 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител лейт. Ангел Добрев на 25.04.1985 г., регистриран на 23.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Ангел Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Запад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с искане да се унищожи делото на "Запад". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Запад " Ганчо Димитров Караджов

Дата на раждане: 30.07.1954
Място на раждане: С. Ръжево, обл. Пловдив
Ганчо Димитров Караджов Дата на раждане 30.07.1954 г. Място на раждане С. Ръжево, обл. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Шивачев на 05.01.1984 г., регистриран на 07.02.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Запад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 114/ 20.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. на дело на Я/К "Запад"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Карлово, издигнат от ПК“ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА”
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Съдържател на явочна квартира "Запад" Ганчо Димитров Караджов

Дата на раждане: 30.07.1954
Място на раждане: с. Ръжево, обл. Пловдив
Ганчо Димитров Караджов Дата на раждане 30.07.1954 г. Място на раждане с. Ръжево, обл. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Шивачев на 05.01.1984 г., регистриран на 06.02.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Запад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 114/ 20.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. дело на Я/К "Запад"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 21.11.1995 г. до м. ноември 1999 г. Заместник кмет на община Карлово от м. ноември 1999 г. до 19.09.2003 г. ВрИД кмет на община Карлово от 19.09.2003 г. до 06.11.2003 г. Заместник кмет на община Карлово от 13.11.2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Запад" Ганчо Димитров Караджов

Дата на раждане: 30.07.1954
Място на раждане: с. Ръжево, обл. Пловдив
Ганчо Димитров Караджов Дата на раждане 30.07.1954 г. Място на раждане с. Ръжево, обл. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Шивачев на 05.01.1984 г., регистриран на 06.02.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Запад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 114/ 20.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. дело на Я/К "Запад"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) и изпълнителен директор на "Интендантско обслужване" ЕАД, гр. София от 04.09.2013 г. до 08.02.2016 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-545/ 09.09.2015 г. – община Карлово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More