Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зарева намери 1 резултата / The search @pseudo Зарева found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-398
от 24.09.2014 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов

Агент "Зарева" Красимира Кирилова Герчева

Дата на раждане: 11.11.1941
Място на раждане: гр. София
Красимира Кирилова Герчева Дата на раждане 11.11.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Чавдар Тепешанов на 11.12.1984 г., регистриран на 18.12.1984 г. Ръководил я служител о. р. Чавдар Тепешанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зарева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 416/ 1990 г. за унищожаване материалите на "Зарева"; писмо вх. № 700/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 144/ 30.01.1990 г. материалите на "Зарева". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 01.02.1990 г. до 28.02.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 50/ 08.10.2008 г. - СЕМ - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More