Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зарко намери 2 резултата / The search @pseudo Зарко found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Зарко" Вели Шабан Шакир

Дата на раждане: 25.07.1963
Място на раждане: с. Рогозче, обл. Кърджали
Вели Шабан Шакир Дата на раждане 25.07.1963 г. Място на раждане с. Рогозче, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Илчо Любомиров Илчовски на 30.03.1981 г., регистриран на 28.04.1981 г. Ръководил го служител лейт. Илчо Любомиров Илчовски; о. р. Христозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зарко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1714 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1196 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Момчилград, издигнат от ПП "ДПС" Обявява установената с решение № 126/ 21.04.2010 г. - МВР - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Савов; Зарко" Пламен Анелинов Димитров

Дата на раждане: 10.04.1957
Място на раждане: с. Домище, обл. Кърджали
Пламен Анелинов Димитров Дата на раждане 10.04.1957 г. Място на раждане с. Домище, обл. Кърджали Вербувал го служител вербуван на 19.06.1981 г., регистриран на 01.07.1981 г.; възстановен от о. р. Сашо Николов на 28.02.1986 г., регистриран на 12.03.1986 г. Ръководил го служител кап. Е. Киров; о. р. Сашо Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Савов; Зарко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11640; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Момчилград, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Анелинов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More